Feng Shui & ‘interior flow’

Bij de eeuwenoude Oosterse wetenschap Feng Shui draait alles om de relatie tussen u en uw omgeving. Uw woon- en werkomgeving heeft een enorme invloed op uw leven. We hebben het dan over fysieke en materiële, maar evengoed emotionele en mentale aspecten. Uw omgeving kan ondersteunend werken maar ook voor problemen zorgen. Stagnatie, slapeloosheid, stress, ziekte en tegenspoed zijn er daar enkele van. Feng Shui kan de balans herstellen en vitaliteit en succes bevorderen. Elke omgeving bestaat uit energie (Chi) en die energie moet in balans zijn. Goede omgeving Feng Shui ondersteunt een gebalanceerd leven voor een derde of 33 %. Het heeft invloed op uw geluksgevoel, succes en levenskwaliteit. Nog een derde wordt bepaald door uw geboortedag (Bazi) en een derde door uw persoonlijke acties.